Kiếm tiền từ mạng lưới xã hội của bạn

Nhận hàng ngàn đô la cho mỗi lượt giới thiệu thành công.

Đã xác minh

Dịch vụ tốt

Lòng tốt của bạn có
giá trị hàng nghìn
đô la

Với Hummie, lòng tốt của bạn luôn có giá trị.

Người tiên phong
trong ngành

Chúng tôi đang cách mạng hóa ngành giới thiệu
liên kết, nói không với thiếu công bằng.

Một điểm đến cho
mọi nhu cầu

Hummie hỗ trợ tất cả các lĩnh vực có chi phí dịch vụ lớn trong
các gia đình và các doanh nghiệp.

Dịch vụ tốt nhất

Những người bạn giới thiệu được quản lý bởi
những chuyên gia giỏi nhất. Đây là những
chuyên gia được lựa chọn và được theo dõi về
hiệu suất.

Đảm bảo

Bạn có thể theo dõi tiến trình trạng thái dự án của mình cho đến
khi nhận được tiền.

Tự giới thiệu

Bạn thậm chí có thể tự giới thiệu bản thân và
kiếm thêm hàng nghìn đô la tiền tiết kiệm.

Trở thành trưởng
nhóm

Tăng gấp đôi phần thưởng giới thiệu của bạn. Điều kiện để trở
thành đại lý giới thiệu liên kết; 3 giao dịch và hơn 50 đăng ký!

Miễn phí

Ứng dụng hoàn toàn miễn phí. Không có phí ẩn.

Để Bắt đầu Giới Thiệu

Tải ứng dụng Hummie

Hoặc tìm "Hummie" trên Google Play hoặc App Store.